AKTUALNOŚCI

Agencja Badań Medycznych w ramach wsparcia rozwoju Polskiej Sieci Badań Klinicznych i jednostek realizujących badania kliniczne opracowała Procedurę postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego – Adverse event management. Opracowanie procedury ma na celu przedstawienie wszystkich najważniejszych aspektów, które należy wziąć pod

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z nowych kierunków w badaniach klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań koszykowych, parasolowych oraz wykorzystujących dane cyfrowe. Celem spotkania jest zwiększenie świadomości na temat prowadzenia nowych typów badań klinicznych oraz podniesienie ich jakości.  Na spotkaniu zostaną poruszone następujące

Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne w formie on-line, prowadzone z myślą o pacjentach, organizowane przez Agencję Badań Medycznych we współpracy z Ambasadorami Badań Klinicznych. Celem spotkania jest szerzenie i propagowanie wiedzy na temat badań klinicznych oraz budowanie świadomości na temat procesu powstawania

Skip to content